بسته ترمی ریاضی و آمار پایه دوازدهم رشته انسانی

12 جلسه
هفته ای 1 جلسه
محتوای بسته شامل: کلاس آنلاین، نکات و خلاصه درس، سوالات حل شده و فیلم آموزشی

Leave a Reply