بسـته بلند مدت ریاضی و آمار پایه دهم انسانی

20 جلسه
هفته ای 1 جلسه
محتوای بسته شامل: کلاس آنلاین،نکات و خلاصه،نمونه سوالات حل شده و فیلم آموزش

Leave a Reply