فارسی دوازدهم خانم امیری

دارای مدرک کارشناسی ادبیات عربی از دانشگاه بهشتی، دارای بیش از 5 سال سابقه تدریس در مقاطع متوسطه مدارس کشور ، دارای سابقه فعالیت در مدرسه بین المللی ثمین

Leave a Reply